Welcome to the website for Monaghan Education Centre.

Fáilte go dtí suímh gréasáin Ionad Oideachais Mhuineacháin

Teresa McSorley is ainm domsa agus is pribhléid dom a bheith mar chuid d’fhoireann Ionad Oideachais Mhuineacháin mar an stiúrthóir a ceapadh le déanaí. Léiríonn ráiteas misin Ionad Oideachais Mhuineacháin tiomantas láidir a bheith i gcroílár na bpobal oideachais ar a bhfreastalaíonn an t-ionad i gContae Mhuineacháin agus i gContae an Chabháin trí thacaíocht, acmhainní, oiliúint agus deiseanna forbartha pearsanta agus gairmiúla a sholáthar.

Mar mhúinteoir agus mar phríomhoide a bhí ag obair i mbunscoileanna i Muineachán agus sa Chabhán thar na blianta, bhain mé an-taitneamh agus an-tairbhe as raon leathan deiseanna forbartha gairmiúla a chuir Ionad Oideachais Mhuineacháin ar fáil. Tá cáil le fada ar Ionad Oideachais Mhuineacháin as fáilte chroíúil a chur rompu siúd a bhaineann leas as a chuid seirbhísí agus as freagairtí nuálacha agus forásacha a sholáthar a thacaíonn le múinteoirí agus le scoileanna lena gcuid oibre le leanaí agus le daoine óga. Déanfaidh mé mo dhícheall leanúint leis an nósmhaireacht seo agus leis an dea-obair a rinne stiúrthóirí roimhe seo chun riachtanais áitiúla i bpobail scoileanna a aithint agus freagairt dóibh.

Táim ag tnúth le bheith ag obair i gcomhar le múinteoirí agus ceannairí scoile chun sainchúram an ionaid a chomhlíonadh ó thaobh clár éagsúil gníomhaíochtaí duine-le-duine agus ar líne a sholáthar a thacaíonn le múinteoirí agus le pobail scoileanna agus a fhreagraíonn dá riachtanais ag an leibhéal áitiúil i gcontaetha Mhuineacháin agus an Chabháin. Mar chéad chéim chun tuilleadh eolais a fháil ar a bhfuil múinteoirí agus ceannairí scoile ag súil leis óna n-Ionad Oideachais, bheinn go mór faoi chomaoin dá ndéanfadh sibh an fhoirm google a chomhlánú atá ar fáil ag an nasc thíos: https://forms.gle/TLcQnKf3E7SK7x5GA

Más spéis libh forbairt ghairmiúil leanúnach agus tacaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna a phlé liom, tá fáilte romhaibh teagmháil a dhéanamh liom ag 04774000 nó 085 8439793.   

Idir an dá linn, ba mhaith liom gach rath a ghuí oraibh agus ar phobail bhur scoileanna don chuid eile den scoilbhliain.

My name is Teresa Mc Sorley and I feel privileged to join the team in Monaghan Education Centre as the recently appointed director. The mission statement for Monaghan Education Centre reflects its strong commitment to being a hub of the education communities it serves in counties Monaghan and Cavan by providing support, resources, training and opportunities for personal and professional development.

As a teacher and principal working in primary schools in Monaghan and Cavan over the years, I have enjoyed and benefitted greatly from a wide range of professional development opportunities provided by Monaghan Education Centre.  Monaghan Education Centre is long renowned for providing a warm welcome to those who avail of its services and also to providing innovative and progressive responses that support teachers and schools in their work with children and young people. I will strive to continue this legacy and to continue the good work of previous directors in identifying and responding to local needs in school communities.

I look forward to working collaboratively with teachers and school leaders to fulfil the remit of the centre in providing a varied programme of face-to-face and online activities that support teachers and school communities and responds to their needs at local level in the counties of Monaghan and Cavan. As an initial step to finding out more about what teachers and school leaders would like from their Education Centre, I would really appreciate it if you could complete the google form that can be accessed at the link below: https://forms.gle/TLcQnKf3E7SK7x5GA

Should you be interested in discussing ongoing professional development and support for teachers and schools further with me, please do not hesitate to contact me at 04774000 or 085 8439793.  

In the meantime, I would like to wish you and your school communities well for the remainder of the school year.

Available Courses

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.
When registering please use your personal email rather the school email.

 

Primary
Courses

Book online here

Post Primary
Courses

Book online here

ICT
Courses

Book online here

PDST
Courses

Book online here

Online
Courses

Book online here

Summer
Courses

Book online here

Notice Board

Reading Recovery Teacher Training 2023/24 – Registration Now Open

An expression of interest form for training a Reading Recovery teacher for the school year 2023/24 is now open on the PDST website https://www.pdst.ie/primary/literacy/reading-recovery/training   Please note applications cannot be made via phone or email. Please note that the closing date for this form is Friday March 24th2023. Please note that an expression of interest for Reading Recovery training does not guarantee a place for 2023/2024.   All schools are strongly

Global Action Plan Online Teacher Training Events

Global Action Plan are hosting a series of free teacher training events over the next few months Global Citizenship and Climate Action – 4-week online course starting March 2nd, 7pm   Our Global Citizenship and Climate Action course supports Irish secondary teachers to incorporate GCE and climate within their teaching. Over four sessions we will

ILSA’s Spring Conference 2023, “Passport to Success – Aligning Teaching and Learning”

ILSA Spring Conference 2023 – Presentations Click here to register

National Induction Progammes for Teachers (NQTs)

Droichead is the new integrated induction process for teachers and is available to both primary and post-primary teachers. The traditional processes of Probation, Post-qualification Employment (PQE) and the Induction Workshop Programme have either concluded or are being phased out. It is important to note that Droichead is the only route of induction for all primary

ESCI Statement of Strategy

Please click HERE to view and download the ESCI Statement of Strategy


Monaghan Education Centre

Provides support for teachers, schools, principals, Boards of Management in Counties Monaghan and Cavan

Location:

Knockaconny,
Armagh Road,
Monaghan,
Co. Monaghan,
H18 E890

Contact Details:

Telephone:047 74000
E-mail: info@metc.ie

Social Media:

Join our mailing

Receive updates and notifications from METC staff

[/notification

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you to view all courses taking place nationwide.