OIDE DROICHEAD INDUCTION

INFORMATION for Newly Qualified Teachers (NQTs) for the Academic Year 2023-2024

Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs)

Cluster Meeting 1 events will commence week beginning October 2nd in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here). 

Cluster Meeting 1 is now open for registration HERE

 Amanna agus dátaí do Chnuaschruinniú 1 do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna)  

Cuirfear tús le reáchtáil Chnuaschruinniú 1 an tseachtain dar tús an 2 Deireadh Fómhair * de réir Fhéilire Chnuaschruinnithe Droichead 2023.2024 (anseo).